ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2nd International Ombudsman Conference On Principle of Good Administration and Ombudsman  ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2nd International Ombudsman Conference On Principle of Good Administration and Ombudsman

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2nd International Ombudsman Conference On Principle of Good Administration and Ombudsman ซึ่งจัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของตุรกี ที่พระราชวัง Dolmabahce นครอิสตันบูล ร่วมกับคณะผู้แทนของไทย นำโดย พลเอก วิทวัส รัชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการเผ่นดิน โดยนาย Recep Tayyib Erdogan ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีนาย Seref Malkoc ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินตุรกี และนาย Mustafa Sentop ประธานรัฐสภา เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมด้วย

ต่อมาเอกอัครราชทูตพันทิพาฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ โดยมีนาย Refik Gokcek กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาร่วมด้วย