ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 62) ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 62)

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 - นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงอังการาเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐ คน โดยพิธีการเริ่มจากเอกอัครราชทูตฯ วางพวงมาลาและนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที และดนตรีบรรเลงเพลง "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" เป็นอันเสร็จพิธี