ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (3 มิ.ย 62)   ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี (3 มิ.ย 62)

วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๒ - เมื่อเวลา ๙.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณที่ทำการ สอท. ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีอุปทูตเป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ต่างปลื้มปิติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ