ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พบหารือรองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจอร์เจียและรองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งจอร์เจีย (24 พ.ค. 62) ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พบหารือรองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจอร์เจียและรองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งจอร์เจีย (24 พ.ค. 62)

วันที่ 24 พ.ค. 62 - ระหว่างการเยือนจอร์เจียเพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง ฯ เอกอัครราชทูตพันทิพาฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทนหน่วยงานจอร์เจียบางหน่วยงาน อาทิ นาย Giorgi Chitadze รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจอร์เจีย และนาง Rusudan Mamatsashvili รองประธานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งจอร์เจีย (สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) เกี่ยวกับลู่ทางการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว