ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย (24 พ.ค. 62) ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย (24 พ.ค. 62)

วันที่ 24 พ.ค. 62 - เอกอัครราชทูตพันทิพาฯ ได้พบหารือกับนาย Vakhtang Makharoblishvili รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดภารกิจ) เพื่อเข้ายื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง ฯ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-จอร์เจีย รวมถึงความร่วมมือในกรอบพหุภาคี