ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีจอร์เจีย (24 พ.ค. 62)   ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีจอร์เจีย (24 พ.ค. 62)

วันที่ 24 พ.ค.62 - ตามที่ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำจอร์เจียอีกตำแหน่งหนึ่ง ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นเอกอัครราชทูตพันทิพาฯ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อนาง Salome Zourabichvili (ประธานาธิบดีจอร์เจีย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว