ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พ.ค. 62) ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พ.ค. 62)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 - นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อเวลา 10.10 น. โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาชิกทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน โดยได้ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป ได้แก่ (1) พระมหา ทองนาค ดวงพร (เจ้าอาวาส) (2) พระครูวินัยธร จวณ แพงป้อง และ (3) พระมหาพยุง สานคล่อง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์มาจากวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 
ต่อมา ในเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท โดยชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ