ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตุรกี (12 มี.ค. 62)  ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตุรกี (12 มี.ค. 62)

วันที่ 12 มีนาคม 2562 - เอกอัครราชทูตพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Ziya Selcuk รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตุรกี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกันของไทยและตุรกี เช่น ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ MOU ด้านการศึกษาซึ่งทางการของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ