• **** ท่านที่พำนักอยู่ในประเทศตุรกีเป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือกรณีจำเป็นเร่งด่วน ได้ที่ โทรศัพท์ (+90) 312 437 4318 โทรสาร (+90) 312 437 84 95 หรือ อีเมล thaiconsulturkey@gmail.com **** 

  • **** หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hot Line) กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง (ตลอด 24 ชม.) (+๙๐) ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ **** 

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับคำเชิญจากนาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ให้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อความริเริ่ม “Asia Anew” ร่วมกับคณะทูตจากประเทศในเอเชียในกรุงอังการา
เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2nd International Ombudsman Conference On Principle of Good Administration and Ombudsman
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง MOU ในกลุ่มสินค้ายางพารา และผลิตภัณฑ์ สินค้าอาหาร ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี (16 พ.ย. 62)

ประกาศ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้
Office Hours
Monday - Friday 09.00 - 12.00 hrs.
  13.00 - 17.00 hrs.
Visa Section Monday - Friday
  09.00 - 12.00 hrs.

contact us

Address : Gaziosmanpasa Mahallesi,

Koza Sk. No:87, 06700

Cankaya Ankara

Tel :  (+90) 312) 437 43 18

         (+90) 312 437 52 48

Fax : (+90) 312 437 84 95

Email :  thaiconsulturkey@gmail.com

Facebook ICON

  • รัฐบาลไทย
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • กรมการกงสุล
  • BOI
  • EEC
  • Thai-trade