• **** ท่านที่พำนักอยู่ในประเทศตุรกีเป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือกรณีจำเป็นเร่งด่วน ได้ที่ โทรศัพท์ (+90) 312 437 4318 โทรสาร (+90) 312 437 84 95 หรือ อีเมล thaiconsulturkey@gmail.com **** 

  • **** หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hot Line) กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง (ตลอด 24 ชม.) (+๙๐) ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ **** 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พ.ค. 62)
เอกอัครราชทูต ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 พ.ค. 62)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อประธานาธิบดีจอร์เจีย (24 พ.ค. 62)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา พบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจีย (24 พ.ค. 62)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตุรกี (12 มี.ค. 62)

เรื่องราว 

ดูทั้งหมด

ประกาศ 

ดูทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้
Office Hours
Monday - Friday 09.00 - 12.00 hrs.
  13.00 - 17.00 hrs.
Visa Section Monday - Friday
  09.00 - 12.00 hrs.

contact us

Address : Gaziosmanpasa Mahallesi,

Koza Sk. No:87, 06700

Cankaya Ankara

Tel :  (+90) 312) 437 43 18

         (+90) 312 437 52 48

Fax : (+90) 312 437 84 95

Email :  thaiconsulturkey@gmail.com

Facebook ICON

  • รัฐบาลไทย
  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • กรมการกงสุล
  • BOI
  • EEC
  • Thai-trade