• ตามประกาศของ กพท. ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2563 กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินเข้าออกประเทศไทย นั้น ขอชี้แจงว่าสายการบินพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถบินเข้าประเทศไทยได้หากประสงค์จะกลับประเทศไทย โปรดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ  ดูรายละเอียดที่นี่

  • ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน และคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยจะต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร 

  • เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทาง จึงขอระงับการทำหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563

  • หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hot Line) กรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรง (+๙๐) ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้รับคำเชิญจากนาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี ให้เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อความริเริ่ม “Asia Anew” ร่วมกับคณะทูตจากประเทศในเอเชียในกรุงอังการา
เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม 2nd International Ombudsman Conference On Principle of Good Administration and Ombudsman

เรื่องราว 

ดูทั้งหมด
Office Hours
Monday - Friday 09.00 - 12.00 hrs.
  13.00 - 17.00 hrs.
Visa Section Monday - Friday
  09.00 - 12.00 hrs.

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เวลาทำการของฝ่ายกงสุล คือ
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น. โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 
(+90) 312) 437 43 18 ต่อ 137

ที่อยู่ : Gaziosmanpasa Mahallesi, 

Koza Sk. No:87, 06700 Cankaya Ankara

หมายเลขโทรศัพท์ :  (+90) 312) 437 43 18 หรือ (+90) 312 437 52 48

แฟกซ์ : (+90) 312 437 84 95

อีเมล :  thaiconsulturkey@gmail.com

Facebook ICON