ข้อมูลสำหรับคนไทย

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในจอร์แดน

                 ยินดีต้อนรับคนไทยทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ในประเทศจอร์แดน อิรักและปาเลสไตน์ ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือพักอาศัยกับครอบครัว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่าน และเพื่อประโยชน์ในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่างๆ ให้ท่านได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ด้านการบริการและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการลงทะเบียน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยข้อมูลทั้งหมดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น 

 

ลงทะเบียนกับสถานเอกอัคคราชทูต ณ กรุงอัมมาน ตามเอกสารที่แนบด้านล่าง 

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในจอร์แดน.doc

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในจอร์แดน.pdf

นำส่งมายังอีเมล์ :  thaiembassy.AMM@mfa.mail.go.th

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขอความกรุณาแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบทุกครั้ง 

 

 

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้