ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Lee Jae-wan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำจอร์แดน ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Lee Jae-wan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำจอร์แดน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Lee Jae-wan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำจอร์แดนและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและสร้างความคุ้นเคยระหว่างข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน