ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาและผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนที่เมืองการัค ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาและผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนที่เมืองการัค

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาและผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนที่เมืองการัค เพื่อสอบถามและรับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในช่วงที่รัฐบาลจอร์แดนยังคงบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พร้อมกันนี้ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากาก และถุงมือ ให้แก่สมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับนักศึกษาไทยในจอร์แดนต่อไป

#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน