ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบถุงยังชีพแก่คนไทยที่พำนักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงแบกแดดและเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบถุงยังชีพแก่คนไทยที่พำนักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงแบกแดดและเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบถุงยังชีพแก่คนไทยที่พำนักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ที่กรุงแบกแดดและเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานจำนวน 55 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากนาย Bakhtiar Salim Ameen นักธุรกิจชาวอิรักในการจัดหาและส่งถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยที่พำนักอยู่ในเมือง Erbil, Sulaymaniyah และ Duhok ในเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถาน และกรุงแบกแดด เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากในเบื้องต้นให้แก่พี่น้องชาวไทยในอิรักช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน