ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยจำนวน 13 คน ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยจำนวน 13 คน

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยจำนวน 13 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษทางมนุษยธรรมของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ได้นำอุปกรณ์การแพทย์มามอบให้แก่รัฐปาเลสไตน์ และนำคนมาเลเซียในจอร์แดนและอินเดียเดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้อนุมัติให้คนไทยทั้ง 13 คน เดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อเดินทางถึงมาเลเซียในวันที่ 12 พ.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง จะรับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เป็นอย่างยิ่งที่ช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการขอโควต้าพิเศษ การเดินทางทางบกไปยังด่านปาดังเบซาร์ และอื่นๆ จนทำให้การเดินทางครั้งนี้สำเร็จด้วยดี เนื่องจากมีเวลาดำเนินการกระชั้นชิด เพราะรัฐบาลมาเลเซียอนุมัติในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563