ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน โดยมีนายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยเครื่องราชสักการะและลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ