ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและหน้ากากอนามัยแก่สมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและหน้ากากอนามัยแก่สมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 9 เมษายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและหน้ากากอนามัยแก่สมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน เพื่อกระจายสิ่งของให้แก่นักศึกษาไทยตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วจอร์แดนที่มีกว่า 460 คนต่อไป และพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น ทั้งนี้ จอร์แดนได้ประกาศกฎอัยการศึกและควบคุมการเดินทางของประชาชนอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้นักศึกษาไทยบางส่วนประสบปัญหาขาดแคลนอาหารและอุปกรณ์อุปโภคบริโภคที่จำเป็น

พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งความห่วงใยและปรารถนาดีแก่นักศึกษาไทย รวมถึงกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของจอร์แดนอย่างเคร่งครัด หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ และติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจำ