ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการขอบคุณแก่คณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์ ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการขอบคุณแก่คณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นการขอบคุณแก่คณะอาจารย์จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาศที่คณะอาจารย์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรและผู้อบรมในโครงการอบรมพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพผู้นำ รุ่นที่ 9 ณ โรงแรม Capri Hotel Suite ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม Capri Hotel Suite กรุงอัมมาน