ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ “รอมฎอนไทม์” ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ “รอมฎอนไทม์”

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ “รอมฎอนไทม์” ช่อง ททบ. 5 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการสนับสนุนนักศึกษาไทยในจอร์แดนของสถานเอกอัครราชทูตฯ