ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพผู้นำ รุ่นที่ 9 ข่าวและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพผู้นำ รุ่นที่ 9

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพผู้นำ รุ่นที่ 9 ณ โรงแรม Capri Hotel Suite โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2563 มีนักศึกษาไทยมุสลิมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วจอร์แดนเข้าร่วม 45 คน โครงการดังกล่าววัตถุประสงค์การอบรมมีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอและการพูดต่อหน้าสาธารณะ ทั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สมาน งามโขนง อาจารย์มาโนช ระดิ่งหิน อาจารย์อดุลย์ โยธาสมุทร และนายพีรพัฒน์ งามโขนง จากสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะห์