ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยรับชมการถ่ายทอดสด การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก