ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ