ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว