ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง เตือนชุมชนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางในกรุงอัมมาน ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง เตือนชุมชนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางในกรุงอัมมาน