ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน  เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ แนบมาพร้อมนี้ ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน เรื่อง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฎตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ แนบมาพร้อมนี้