• ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปยัง เลขที่ 8 , Ahmad Ya'Koub Awamleh Street ,  Abdoun , Amman เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561

Address

Building No. 8, Ahmad Ya'koub Awamleh Street, Abdoun, Amman, PO Box 144329, Amman 11814

Official days and hours

Sundays to Thursdays, except designated holidays
Visa applications: 09.30-12.30 hrs.
Visa collection: 11.30-12.30 hrs.

บริการด้านกงสุลสำหรับคนไทย

ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ขอให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนวันรับบริการ 1 วันทำการที่หมายเลข ๐๗๙-๘๔๘-๕๕๕๘ 

Contact

T +962 6 590 3888
F +962 6 590 3899
E thaiembassy.amm@mfa.mail.go.th
facebook
หมายเลขฉุกเฉิน +๙๖๒ ๐๗๙ ๘๔๘ ๕๕๕๘ , ๐๗๙ ๙๕๗ ๓๓๓๕ 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
  • กงสุล
  • mfa
  • รัฐบาลไทย
  • ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • The Board of Investment of Thailand
  • THAITRADE
  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  • THAILAND ELITE
  • THAILAND PRESENTS