กระทรวงการต่างประเทศ

Officer Name List

Diplomatic Officers, Royal Thai Embassy Amman

 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary                                          His Excellency Mr. Pornpong Kanittanon 

 

Minister Counsellor                                                                                      Mr.Chawadol Nipathannont

 

First Secretrary                                                                                            Mr. Kunlawat Chittarat  

 

First Secretrary                                                                                            Ms. Wattanee Niyomyath 

 

Second Secretrary                                                                                       Mrs. Ratchanee Tengcharoensuk