ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 News

ข่าวเด่น : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19