ประกาศ / Announcements : ประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 News

ประกาศ / Announcements : ประกาศ เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 - 30 มิถุนายน 2563