ประกาศ / Announcements : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 - 18 เมษายน 2563 News

ประกาศ / Announcements : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่อง ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าไปยังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7 - 18 เมษายน 2563

ไฟล์แนบ