ประกาศ / Announcements : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว News

ประกาศ / Announcements : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ไฟล์แนบ