ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต 

ดูทั้งหมด

 

Royal Thai Embassy
34 Rhine Street,
Maitama,
Abjua, Nigeria

 
Visa working hrs:
Submit application
Mon-Fri 9.00-11.00
 
Collection of Visa
Mon-Fri 14.00-16.00 
 
(For consular matters)
consular.ABJ@mfa.mail.go.th 
 
(For non-consular matters
 
thaiembassy.ABJ@mfa.mail.go.th  
 
Consular Section
(+234)  706 308 0501 
between 10.00-16.00 hrs.
(break time between
12.00-14.00 hrs.)
 
Chancery Tel.
(+234)  706 308 0501
  • หนังสือเดินทาง
  • กระทรวงการต่างประเทศ