คนไทยในต่างประเทศ

ประกาศสำคัญ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  
เรื่อง ห้ามนำยา 374 ชนิดเข้าประเทศยูเออีโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ..........อ่านรายละเอียดประกาศ
 

 

ไฟล์แนบ