ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับชุมชนคนไทยในกรุงอาบูดาบี News

ข่าวเด่น : การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับชุมชนคนไทยในกรุงอาบูดาบี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับชุมชนคนไทยในกรุงอาบูดาบี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี ชมรมสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี และชุมชนคนไทยในกรุงอาบูดาบีเข้าร่วมกว่า 100 คน

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนางบัวบาน ซี ทักเกอร์ ประธานชมรมพุทธศาสนาไทยในกรุงอาบูดาบีเป็นผู้นำสวด อนึ่ง อุปทูตฯ ยังได้นำชุมชนคนไทยในกรุงอาบูดาบีร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน