ข่าวเด่น : ประกาศวันหยุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนธันวาคม 2561 และมกราคม 2562  News

ข่าวเด่น : ประกาศวันหยุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนธันวาคม 2561 และมกราคม 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จะปิดทำการในเดือนธันวาคม 2561 และในเดือนมกราคม 2562 ในวันดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 - เนื่องในวันชาติยูเออี
2. วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 - เนื่องในวันชาติไทย
3. วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 - เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
4. วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 - เนื่องในวันสิ้นปี
5. วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 - เนื่องในวันปีใหม่