ข่าวเด่น : งานลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๖๒  News

ข่าวเด่น : งานลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับโรงแรมดุสิตธานี อาบูดาบี และชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบี ร่วมกันจัดงานลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี ๒๕๖๒ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการแสดงนาฏศิลป์ของเยาวชนไทยและผู้แทนชุมชนไทยในกรุงอาบูดาบี การประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในศิลปวัฒนธรรมไทย นับเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และการพบปะสังสรรค์ สร้างความสามัคคีระหว่างคนไทยด้วยกัน รวมถึงการเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คนท้องถิ่นได้ซึมซับอีกทางหนึ่งด้วย