ข่าวเด่น : เจ้าผู้ครองรัฐราสอัลไคมาห์ (Ras Al Khaimah) และสมาชิกสภาสูงสุดแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้พระราชทานพระโอกาสให้นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยหัวหน้าและผู้แทนสำนักงานไทยประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเฝ้า News

ข่าวเด่น : เจ้าผู้ครองรัฐราสอัลไคมาห์ (Ras Al Khaimah) และสมาชิกสภาสูงสุดแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้พระราชทานพระโอกาสให้นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยหัวหน้าและผู้แทนสำนักงานไทยประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเฝ้า

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi เจ้าผู้ครองรัฐราสอัลไคมาห์ (Ras Al Khaimah) และสมาชิกสภาสูงสุดแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้พระราชทานพระโอกาสให้นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยหัวหน้าและผู้แทนสำนักงานไทยประจำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเฝ้า ณ พระราชวังรัฐราสอัลไคมาห์ ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้กราบทูลถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และระดับประชาชนโดยเจ้าผู้ครองรัฐราสอัลไคมาห์มีรับสั่งขอบคุณคณะผู้แทนฝ่ายไทยที่เดินทางเยือนราสอัลไึคมาห์ และทรงเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในทุกด้าน และได้ทรงทราบมาว่า ในแต่ละปีมีชาวเอมิเรตส์เดินทางไปท่องเที่ยวและรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก

หลังจากเสร็จภารกิจการเข้าเฝ้าเอกอัครราชทูตฯ และคณะผู้แทนทีมประเทศไทยฯ ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนของรัฐราสอัลไคมาห์ อาทิ RAK Properties RAK Tourism Developement และ RAK Ceramics ด้วย