ข่าวเด่น : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล News

ข่าวเด่น : ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ตําแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายกงสุล นั้น

บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งงานข้างต้น โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.ตามเวลาท้องถิ่น (๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย)

๑. นายมันโซร์ อาแย
๒. นายอาดือนัน มะดอแซ
๓. นางสาวฟารีดา เก็มเบ็นหมาด

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานรายละเอียดวิธีการสอบสัมภาษณ์โดยตรงกับผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ข้างต้นต่อไป