ข่าวเด่น News

ข่าวเด่น

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร New
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ขอเชิญชวนชาวไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในวันที่ ๓ และ ๖ พฤษภาคม 2562
  21 เม.ย. 2562
 • ประกาศวันหยุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนเมษายน 2562
  ประกาศวันหยุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเดือนเมษายน 2562
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จะหยุดทำการในเดือนเมษายน 2562 ดังวันต่อไปนี้ (คลิกดูรายละเอียด)
  27 มี.ค. 2562
 • รมว. วธ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thai Festival 2019
  รมว. วธ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน Thai Festival 2019
  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย 2019 (Thai Festival 2019) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายธฤษ คีรีรัฐนิคม อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
  สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคู่สมรส ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตานุทูต ชาวไทย ชาวยูเออี และชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วม
  23 มี.ค. 2562
 • งานเทศกาลไทยประจำปี 2562
  งานเทศกาลไทยประจำปี 2562
  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 (Thai Festival 2019) ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
  9 มี.ค. 2562
 • วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร เป็นวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
  24 ม.ค. 2562
 • การประชุม World Government Summit 2019
  การประชุม World Government Summit 2019
  พลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม World Government Summit ณ เมืองดูไบ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ
  20 ก.พ. 2562
 • วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอเชิญชวนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเวลาประเทศไทย)
  27 ม.ค. 2562
 • ประกาศวันหยุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (19 กุมภาพันธ์ 2562)
  ประกาศวันหยุด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (19 กุมภาพันธ์ 2562)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จะปิดทำการในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
  13 ก.พ. 2562
 • การบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในต่างประเทศ
  การบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางเยือนกรุงอาบูดาบีและเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติในต่างประเทศ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงอาบูดาบี
  13 ก.พ. 2562
 • การจัดงาน Thai Day & Thai Children’s Day ประจำปี 2562
  การจัดงาน Thai Day & Thai Children’s Day ประจำปี 2562
  ชมรมสตรีไทยในกรุงอาบูดาบี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้จัดกิจกรรม Thai Day & Thai Children’s Day ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันกว่า 700 ราย
  23 ม.ค. 2562