• สำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนกรณีมีเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุฉุกเฉิน  ท่านสามารถติดต่อ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี นอกเวลาราชการที่ได้ที่หมายเลขฮอทไลน์ +๙๗๑-๕๖-๑๑๒-๑๓๔๘  สำหรับเรื่องทั่วไป โปรดติดต่อในเวลาราชการที่หมายเลข +971 2 557 6551 หรือ e-mail: thaiauh@emirates.net.ae

 • +++ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ สอท. ณ กรุงอาบูดาบี แนะนำหรือติชมเว็บไซต์เราได้ที่ thaiauh@emirates.net.ae ขอบคุณครับ +++

ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • งานเทศกาลไทยประจำปี 2562
  ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 (Thai Festival 2019) ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
 • วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร เป็นวันที่ 8 และ 9 มีนาคม 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
 • การประชุม World Government Summit 2019
  พลตำรวจเอกอำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม World Government Summit ณ เมืองดูไบ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และนางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับ
 • วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
  ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอเชิญชวนคนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามเวลาประเทศไทย)

Royal Thai Embassy

Villa 65, Al Shumous Street, End of Dihan Street, Street No.21, Al Zafranah Area, Near to Abu Dhabi General Headquarters, the General Directorate of Central Operations, Traffic & Patrol Directorate, Abu Dhabi.

GPS: 24°26'57.1"N 54°24'23.8"E

Office Hours: Sunday - Thursday, 09.30-17.00 hrs. 
Weekly Holidays : Friday - Saturday


Visa and Consular Section : 
Sunday-Thursday,  9.30 - 12.30 hrs. (Visa Application), 
                 14.00 - 17.00 hrs. (Thai Nationals)
 

Telephone: (+971)2- 557 6551
Fax: (+971) 2- 557 6553 
E-mail : thaiauh@emirates.net.ae
Website : http://www.thaiembassy.org/abudhabi

 • โครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท
 • ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • กรมการกงสุล
 • การประชุมวิชาการ
 • ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ